SuperRehber.net

YENİSAN YENİLEME SANAYİ

Kadıköy, İstanbul

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Yenisan Yenileme Sanayi iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Söğütlüçeşme Cad. No: 87/4 Kadıköy, İstanbul

Yenisan Yenileme Sanayi Hakkında

Yenisan Yenileme Sanayi Anonim Şirketi

Şirket çöp, atık ve atıklar gibi kullanılmış her türlü tabii ve suni mamul ve hurdadan kimyevi ve fiziki ameliyeler yolu ile(resiklaj)yeni tabii ve suni ham ve mamul madde istihsali ve işlenmesi amacıyla kurulmuş olup bu amacını gerçekleştirmek üzere, konusu ile ilgili malların depolanması satışı ve pazarlanması için gerekli üretim tesisleri depolama tesisleri kurabilir. Konusu ile ilgili her nevi taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, rehin alabilir, rehin verebilir, rehin ve ipotekleri kaldırabilir, satış vaadi ve kira sözleşmelerinin tapuya şerh işlemlerini yapabilir. Taşınmazlar üzerinde, lehinde veya aleyhinde olmak üzerinde, her türlü irtifak, üst hakkı, intifa, şufa, vefa, iştira ve geçit hakkı gibi haklar tesis ve tescil ve terkin ettirilebilir. Sahibi olduğu taşınmazları tevhid ve ifraz ve yola terk vs. imar hukukunun gerektirdiği bütün işlemleri yapabilir. Faaliyetlerini gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmalara girebilir. Leasing, factoring, fortfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir, bu nedenle ipotek, rehin ve teminatları verebilir. Şirket, diğer kişi ve şirketlerin borçlarına kefil olabilir ve bu nedenle sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallarını rehnedebilir, ipotek verebilir ve diğer bütün teminatları gösterebilir. ve 27. 10. 2009 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 713430 sicil no ile kayıtlı firma, 27 Ekim 2009 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler