SuperRehber.net

SEBA ARAÇ MUAYENE İSTASYONU İŞLETMESİ

Seba Araç Muayene İstasyonu İşletmesi Anonim Şirketi

Sarıyer, İstanbul

İletişim Bilgileri

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Seba Araç Muayene İstasyonu İşletmesi'nin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adres:
İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. Seba Center İşm. No:45/4 İstinye, Sarıyer, İstanbul
Telefon:
+90 (212) 323-1313 Ara
Faks:
+0 (212) 323-0300

Seba Araç Muayene İstasyonu İşletmesi Hakkında

Seba Araç Muayene İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alıyor. Açık adresi İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. Seba Center İşm. No:45/4 İstinye, Sarıyer, İstanbul olan Seba Araç Muayene İstasyonu İşletmesi'nin telefon numarası 0 (212) 323-1313.

Seba Araç Muayene İstasyonu İşletmesi Anonim Şirketi

4046 sayılı yasa kapsamında özelleştirilen araç muayene istyasyonlarının işletmeciliğini yapmak bunun için gerekli organizasyonu yapmak Arsa ve arazi satın alabilir ve kiralayabilir, Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek ihtiyacını karşılımak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir satabilir gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir kısmen veya tamamen kiralayabilir kiraya verebilir bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgiili her nevi muamele ve tasarrufları garçekleştirebilir. Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferğlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkullerini ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara devredebilir, kiraya verebilir. . . Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipoütek sair gayrimenkullerini ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir fek edebilir ipka iştira alt ve üst hakkı tesis edebilir fek edebilir almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir fek edebilir. . . ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 643727 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Kasım 2007 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler