SuperRehber.net

SANMOD GAYRİMENKUL

Sanmod Gayrimenkul Yatırım ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Esenler, İstanbul

İletişim Bilgileri

İstanbul'un Esenler ilçesinde yer alan Sanmod Gayrimenkul'un iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adres:
Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-6 Blok, No: 29, Esenler, İstanbul
Telefon:
+90 (212) 438-0185 Ara
Web Sitesi:

Sanmod Gayrimenkul Hakkında

Sanmod Gayrimenkul İstanbul'un Esenler ilçesinde yer alıyor. Açık adresi Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-6 Blok, No: 29, Esenler, İstanbul olan Sanmod Gayrimenkul'un telefon numarası 0 (212) 438-0185.

Sanmod Gayrimenkul Yatırım ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Turizm ve-veya mesken ve/veya işyeri amaçlı arazi ve bina iş merkezi alışveriş merkezi devremülk turistik tesis yat limanı marina otel motel tatilköyü kamping pansiyon lokanta kafeterya bar sauna yüzme havuzu konaklama ve dinlenme yerleri spor tesisleri gibi her nevi gayrimenkulü satın almak inşa etmek restore etmek tadil etmek kiralamak kiraya vermek işletmek devretmek satmak. Tüm bu menkul/gayrimenkullerin tapu daireleri nezdinde tashih cins değişikliği ifraz tevhit tadil taksim bağış kamu lehine bedelli veya bedelsiz terk temlik ihya devir dava ferağ geçici tescil izale-i şüyuu teferruatın işlenmesi teknik hataların düzeltilmesi yola terk yoldan ihdas yönetim planı eklenmesi bağımsız bölüm ilavesi ve parselizasyon için her türlü işlem ve tasarrufta bulunmak. Gayrimenkuller üzerinde ve bu gayrimenkullerde inşa edilen binalar üzerinde şirket 3. kişi kamu kurum ve kuruluşla rı lehine ve aleyhine kat irtifakı geçit irtifakı ve diğer irtifakları kaynak hakkı taşınmaz yükü trampa intifa sükna şufa vefa iştira üst hakkı kat mülkiyeti kat irtifakı kira satış vaadi rehin ticari işletme rehni teminat irat borç senedi taşınmaz yükümlüğü ipotek serbest dereceden yararlanma hakkı gibi her nevi ayni ve şahsi hakları tesis ve iktisap etmek ve işbu hakların ilgili sicillere şerh etmek tescil etmek terkin etmek ve tadil etmek ile ipotek ve diğer teminatların fekketmek ve her türlü hakkı kısıtlayıcı yasaklayıcı veyahut şarta bağlayıcı şerhler koymak tescil etmek tadil ve terkin etmek. Faaliyetleri için uygun görülen gayrimenkul haklarını satın almak kiralamak kiraya vermek takas ve trampa etmek teminat olarak göstermek her türlü gayrimenkul ve menkul ipoteği almak ve vermek. Şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehnetmek kefil olmak iştigal konusuna girecek işlerle ilgili olarak doğacak borç ve alacakları teminen ipotek rehin vermek rehin almak bunları fek ve tadil etmek. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir bunlarla ilgili olarak tapuda vetgi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir ve 31. 10. 2011 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 240065 sicil no ile kayıtlı firma, 16 Aralık 1987 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler