SuperRehber.net

ŞAHİNLER REFRAKTER MALZEME

Kaplan Ticaret Şevki Kaplan

Gaziosmanpaşa, İstanbul

İletişim Bilgileri

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Şahinler Refrakter Malzeme'nin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adres:
Önal Demiralp Ali Berberoğlu Şamot Kireç ve Gübre Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi Şahinler Ateş Tuğla ve Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Demirkalp Ateş Tuğla Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Ziya Demiralp Önal Demiralp Şamot Kireç ve Gübr
Telefon:
+90 (212) 585-8025 Ara

Şahinler Refrakter Malzeme Hakkında

Şahinler Refrakter Malzeme İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alıyor. Açık adresi Önal Demiralp Ali Berberoğlu Şamot Kireç ve Gübre Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi Şahinler Ateş Tuğla ve Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Demirkalp Ateş Tuğla Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Ziya Demiralp Önal Demiralp Şamot Kireç ve Gübr olan Şahinler Refrakter Malzeme'nin telefon numarası 0 (212) 585-8025.

Kaplan Ticaret Şevki Kaplan

Çeşitli toprak, kaya ve minareller ile maden ve maden cevherleri, madensel tuzlar ve benzerleri gibi tabii ürünler ile suni olarak elde edilen benzeri kimyasal ürünlerin şekillendirilerek pişirilmesi yoluyla, Ateşe dayanıklı olan (refrakter) veya olmayan, ısıyı ve sesi tecrit ve muhafaza eden, izolatör olarak kullanılan harç, tuğla, döşeme tuğlaları, kiremitler, karolar ve benzerleri, inşaat malzemeleri, seramik eşya ve benzerleri ile bunların üretimi ve tüketiminde kullanılan her çeşit asli ve tali ürünlerin, Konusu ile ilgili üretimde kullanılan çeşitli toprak, maden ve maden cevherleri, madensel tuzlar ve benzerlerinin veya bunlara benzer suni ürünlerin elde edilmesi, çıkarılması, nakledilmesi, zenginleştirilmesi, üretim ve tüketime uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, maden ocakları, taş ocakları, sınai tesis, fabrika, atölye ve depolar, satış ve teşhir yerleri kurmak. . . . . . Gerekli araç nakil vasıtaları, makine ve tesisler ile bunların yedek aksamını satın almak, ithal etmek, gayrimenkuller iktisap etmek, gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yaptırma, devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkul ve tesisleri gerektiğinde satın almak veya kuraya vermek, gayrimenkuller ve tesisler kiralamak, arazi ve arsalar iktisap ederek, üzerlerinde inşaat yapmak veya yaptırmak, depolar, satış ve teşhir yerleri kurmak, icabında bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak, iktisap olunan gayrimenkulleri, ifraz ve tefrik etmek, üzerlerinde irtifak intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir ve 20. 5. 1985 tarihinde tescil edilen Anonim Şirket esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 128813 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Eylül 1974 tarihinde kuruldu.