SuperRehber.net

POLİPRİNT TEKSTİL BASKI MALZEMELERİ

Poliprint Tekstil Baskı Malzemeleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Esenler, İstanbul

İstanbul'un Esenler ilçesinde yer alan Poliprint Tekstil Baskı Malzemeleri iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. Tekstil Kent Tic. Me. G-1 Bl. N46 Esenler, İstanbul
Telefon
+90 (212) 595-1697 Ara

Poliprint Tekstil Baskı Malzemeleri Hakkında

Poliprint Tekstil Baskı Malzemeleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Bilimumum tekstil ve baskı kimyasal maddeleri ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretimde kullanılan yarı mamul ham maddelerinin imalatı alım satımı ve pazarlamasıonı ve ticaretini yapmak. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul inşa edebilir alabilir satabilir kiralar kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mülkiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket ayrıca sahibi bulunduğu veya bulunacağı bilcümle taşınır yada taşımmaz mallarını gemi ve sair deniz taşıtları nın veya uçak ve sair hava taşıtlarını maden ve maden işletme ruhsatı ve cevherlerini hisse senedi hak alacak markalarını ve bununla sınırlı olmamak üzere rehin tesis edilebilecek her tür enstrümanlarını kısmen veya tamamen gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir üçüncü veya tüzel kişinin (gerçek kişi özel/resmi kişi kurum kuruluş ve sair) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek rehin tesis edebilir/verebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 824905 sicil no ile kayıtlı firma, 27 Haziran 2012 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler