Perge İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Perge İnşaat Turizm

Beşiktaş, İstanbul

İletişim bilgileri

Adres: Perge İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Perge İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Perge İnşaat Turizm ve El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi Perge İnşaat-turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 4. Gazeteciler Sitesi Haritayol tarifi

Telefon: +90 (212) 281-0080 ara

Hakkında

Perge İnşaat Turizm:

Perge İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Yurt içinde ve dışında amacına ve faaliyet konusuna uygun olarak kendisinin ortaklarının talepte bulunan kooperatiflerin yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşların. . inşaat taahhüt projelendirme hizmetlerinin tümünü her türlü uygulamanın tamamının koordinasyon kontrol ve yönetimini yapmak ve/veya yaptırmak Şirket lehine ve aleyhine mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni haklar, rehin ve ipotek, ticari işletme rehni gibi hakları tesis ve tapuya tescil edebilir, devir ve terkin edebilir. Şufa, iştira, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi gibi haklar tesis edebilir, bunları tapuya şerh verebilir, devir ve şerhi terkin edebilir. Şirket menkul ve gayrimenkul mal varlığı değerleri üzerinde 3. kişiler lehine bu hakları gerek şirketin kendi borçları ve ticari faaliyetleri gerekse 3. kişilerin borçları için kurabilir. 3. kişilerin her türlü kredi borcuna kefil olabilir, bunlarla ilgili olarak menkul ve gayrimenkullerini 3. kişilerin borçlarına teminat gösterebilir ve bunları fek edebilir. Her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alır veya sata, giriştiği iş taahhütlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkulmallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, bunları fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir ve limited şirket anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler
İstanbul Ticaret Odası'na 352054 sicil no ile kayıtlı firma, 28 Ağustos 1996 tarihinde kuruldu. Perge İnşaat Turizm, İstanbul, Beşiktaş ilçesinde yer alan firma.

Soru & Cevap:

Perge İnşaat Turi̇zm'nın kayıtlı olduğu kategoriler:

  • firma
  • ito üyesi