SuperRehber.net

Onatlar İnşaat Nakliye Turizm Maden Ve Gıda

Silivri, İstanbul

İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan Onatlar İnşaat Nakliye Turizm Maden Ve Gıda iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Ortaköy Mah. Harbiye Cad. No:18 Silivri, İstanbul
Telefon
+90 (212) 734-3787 Ara

Onatlar İnşaat Nakliye Turizm Maden ve Gıda Hakkında

Onatlar İnşaat Nakliye Turizm Maden ve Gıda San. ve Tic. Ltd.

Arsa ve arazileri satın alarak veya kat karşılığında veya başkalarının arsa ve arazileri üzerinde emanet usülu ile konutları işyerleri inşa etmek ettirmek inşa edilenleri alıp satmak kiralamak kiraya vermek. Şirket amacına ulaşabilmesi için kat karşılığı arsa almaya vermeye gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek gayrimenkullerle ilgili olarak özel ve tüzel kişi ve kurumlarla belediye tapu kadastro elektrik kurumları vergi daireleri adliyeler bakanlıklar valilikler ilçe yönetimleri daireleri nezdinde ifraz tevhid yola terk parselasyon temel ve temel üstü ruhsatı imar iskan ipotek etmek ve ettirmek ipotek edilmiş yerlerin ipoteğini kaldırmak cins tastiği yapmak her nevi bedelli ve bedelsiz bilcümle terkleri kapama ve açma ile ilgili sözlemeleri yapmak veya yaptırmak her nevi muamele ve tasarrufları yapmak ve yapılmasını vekil tayin etmek. Şirketin hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminat almak vermek üçüncü şahıslara borçları için kefalet ve teminat vermek. Şirket bunlardan başka her çeşit gayrimenkul tesisleri alıp satabilir. İnşa eder yapar kurar rehin alıp verir mevcut arsa üzerine bina kurar yapar satar kiraya verilir. Her türlü haklar üzerinde ipotek alabilir verebilir ipoteği çözebilir. Kendinin gerekli her türlü vasıtayı araç gereci hayrimenkulü satın alır satar kiralar kiraya verebilir bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve 6. 3. 2006 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 450047 sicil no ile kayıtlı firma, 18 Aralık 2000 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler