SuperRehber.net

Maskgrup İnşaat Mimarlık Yapı Malzemeleri Turizm Dayanıklı Tüketim Malları San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Silivri, İstanbul

İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan Maskgrup İnşaat Mimarlık Yapı Malzemeleri Turizm Dayanıklı Tüketim Malları San. Ve Tic. Ltd. Şti. iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Piri Mehmet Paşa Mah. Atatürk Cad. No: 29/1 Silivri, İstanbul

Maskgrup İnşaat Mimarlık Yapı Malzemeleri Turizm Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında

Maskgrup İnşaat Mimarlık Yapı Malzemeleri Turizm Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yurt içinde ve yurt dışında inşaat taahhüt işleri ve inşaat müteahhitliği yapmak. Şirket amacına ulaşabilmesi için kat karşılığı arsa almaya vermeye gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti olarak özel ve tüzel kişi ve kurumlara belediye tapu kadastro elektrik kurumları vergi daireleri adliyeler bakanlıklar valilikler ilçe yönetimleri daireleri nezdinde ifraz tevhid yola terk parselasyon temel ve temel üstü inşaat ruhsatı imar iskan ipotek etmek ve ettirmek ipotek edilmiş yerlerin ipoteğini kaldırmak cins tashihi yapmak her nevi bedelli bedelsiz bilcümle terkleri kapama ve açma ile ilgili sözleşmeeri yapmak veya yaptırmak her nevi muamele ve tasarrufları yapmak ve yapılmasına vekil tayin etmek. Maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için gerekli makina techizat ve tesisleri ile araç ve gereçleri satın almak gayrimenkuller satın almak inşaat etmek ve ettirmek her nevi menkul gayrimenkul malları kiralamak kiraya vermek fabrika ve idare binaları inşaa etmek. Şirket maksat ve mevzuunun icap ettiği bilcümle menkul malları ve gayrimenkulleri aracılık yapmamak kaydıyla temlik ve temellük etmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak para istikrar etmek bu cümleden olmak üzere her türlü teminat vermek menkul ve gayri menkulleri üzerinde alacaklılar lehine ipotek ve rehin tesis etmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 384357 sicil no ile kayıtlı firma, 25 Aralık 1997 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler