SuperRehber.net

İRİYIL-AKTİF OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ

İriyıl-aktif Otomotiv ve Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Üsküdar, İstanbul

İletişim Bilgileri

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan İriyıl-Aktif Otomotiv ve Servis Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adres:
İriyıl-aktif Otomotiv Ve Elektronik İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi Aktif Otomotiv Ve Elektronik İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi Burak Elektronik İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi Ceta Elektronik İthalat İhracat Ve Tica

İriyıl-Aktif Otomotiv ve Servis Hizmetleri Hakkında

İriyıl-Aktif Otomotiv Servis İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alıyor. Açık adresi İriyıl-aktif Otomotiv Ve Elektronik İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi Aktif Otomotiv Ve Elektronik İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi Burak Elektronik İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi Ceta Elektronik İthalat İhracat Ve Tica olan İriyıl-Aktif Otomotiv ve Servis Hizmetleri'nin telefon numarası kayıtlı değil.

İriyıl-aktif Otomotiv ve Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Otomobil, kamyo, kamyonet, otobüs, tanker, tır ve çekicileri ile diğer bilcümle motorlu ve motorsuz taşıma araçlarının ve yine otomotiv sanayi ile ilgili her türlü yedek parça , aksesuar, alet, edevat ve bunların teferruat ve aparatları, akü, jant ve oto lastiklarının imalatı, bakımı, ithalatı ve ihracatı ile toptan ve parekende alım ve satımı ile pazarlamasını yapmak. İhtiyacı olan gayrimenkullerin alınması, kiralanması, satılması, bunların çalıştırılması, devredilmesi konusunda ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir. Amacını gerçekleştirebilmesi için devlet kuruluşları ile yerli ve yabancı bankalardan, özel ve tüzel kişilerden kısa, orta ve uzun vadeli veya başka türden krediler alabilir, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek verebilir, ipoteği fek edebilir. Her türlü ayni hakları iktisap eder, taşınır ve taşınmaz malları alır ve satar, kiralar, aracılık yapmamak şartı ile ipotek alır, ipotek verir, alınmış veya verilmiş ipotekleri fek eder veya fek ettirir. gayrimenkulleri üzerinde cins tashihleri, intifa hakları kat irtifakı, kat mülkiyetleri tesis edebilir. Satış vadi sözleşmesi yapabilir. Tapuya şerh ettirebilir, kaldırabilir ve 20. 04. 2000 tarihinde tescil edilen anasözleşme tadil metninde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 351975 sicil no ile kayıtlı firma, 28 Ağustos 1996 tarihinde kuruldu.