Gürsoy Yatçılık ve Turizm İşletmeciliği San. Tic. Ltd. Şirketi

Gürsoy Yatçılık Ve Turizm

Beyoğlu, İstanbul

İletişim bilgileri

Adres: Gürsoy Yatçılık ve Turizm , Beyoğlu, İstanbul Haritayol tarifi

Telefon: +90 (212) 245-9721 ara

Hakkında

Gürsoy Yatçılık ve Turizm:

Gürsoy Yatçılık ve Turizm İşletmeciliği San. Tic. Ltd. Şirketi

Turizm amaçlı yat-kotra ile tüm hava, kara, deniz araçlarını almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, Şirket amacını gerçekleştirebilmek için hür türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gyarimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gyarimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Şirket amaç ve konusun gerektirdiği bütün bu işlemleri yapabilmesi için her türlü araç ve gereçler iktisap etmek gayrimenkul almak inşa etmek kiralamak kiraya vermek gayrimenkullere ilişkin tevhit ve ifraz yapmak kat mülkiyeti kanununun emrettiği işleri yapmak bu gayrimenkuller üzerine ipotek tesis ve fek etmek ihalelere katılmak taahhütlerde bulunmak ihaleler açmak konusu ile ilgili bayilikler ve mümessillikler almak vermek yurtiçinde ve dışında şubeler açmak, Şirketin alacağını garanti altına almak için başkalarına ait menkul ve gayrimenkul değerleri rehin ve ipotek olarak almak şirket lehine ayni haklar tesis ettirmek satış vaadi sözleşmesi yapmak ve ipoteği fekketmek, Yedek parça, tekne ve motor aksamlarını alet ve edebiyatlarını almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak 15. 7. 2003 ve 18. 2. 2004 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararlarında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 303728 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Ekim 1993 tarihinde kuruldu. Gürsoy Yatçılık ve Turizm, İstanbul, Beyoğlu ilçesinde yer alan ev tekstili.

Soru & Cevap:

Gürsoy Yatçilik ve Turi̇zm'nın kayıtlı olduğu kategoriler:

  • ev tekstili
  • firma
  • ito üyesi