SuperRehber.net

GÜL İNŞAAT

Kağıthane, İstanbul

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yer alan Gül İnşaat iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Talat Paşa Cd. No: 187 Daire: 1, Gültepe, Kağıthane, İstanbul
Telefon
+90 (212) 281-2732 Ara

Gül İnşaat Hakkında

Gül İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Şirket gayrimenkul alım satımı ve inşaat işleri yapar Şirket amacına ulaşmak için kat karşılığı arsa almaya vermeye gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mükliyeti kat irtifakı tesis etmek gayrimenkullerle ilgili olarak özel ve tüzel kişi ve kurumlarla belediye tapu kadastro vergi daireleri adliyeler bakanlıklar valilikler ilçe yönetimleri daireleri nezdinde ifraz tevhit yola terk parselasyon temel ve temel üstü inşaat ruhsatı imar iskan ipotek etmek ve ettirmek ipotek edilmiş yerleri ipoteğini kaldırmak her nevi bedelli ve bedelsiz bilcümle terkleri yapmak veya yaptırmak ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapar ve yapılmasına vekil tayin eder, Her türlü inşaatın yurt içinde ve yurt dışında yapımını üstlenmek her nevi konut ve işyerinin dekorasyon ve tadilat işlerini üstlenmek ihalelere iştirak etmek prefabrik konut ve inşaatlar yapmak konuyla ilgili her türlü taahhüt ve hafriyat işlerini yapmak Maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için gerekli makina ve teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri satın almak, gayrimenkuller satın almak, inşa etmek veya ettirmek her nevi menkul gayrimenkul malları kiralamak kiraya vermek Şirket maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilcümle menkul malları ve gayrimenkulleri aracılık yapmamak kaydıyla temlik ve temellük etmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak para istikraz etmek bu cümleden olmak üzere her türlü teminat vermek menkul veya gayrimenkulleri üzerinde alacaklılar lehine ipotek ve rehin tesis etmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 330582 sicil no ile kayıtlı firma, 26 Mayıs 1995 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler