SuperRehber.net

Gel Gör İnşaat Mimarlık Gıda Yapı Malzemeleri Turizm

Silivri, İstanbul

İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan Gel Gör İnşaat Mimarlık Gıda Yapı Malzemeleri Turizm iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Alibey Mah. Derin Sok. No:1 Daire: 3 Silivri, İstanbul
Telefon
+90 (212) 727-2766 Ara

Gel Gör İnşaat Mimarlık Gıda Yapı Malzemeleri Turizm Hakkında

Gel Gör İnşaat Mimarlık Gıda Yapı Malzemeleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında inşaat taahhüt işleri ve inşaat müteaahhitliği yapmak resmi ve özel kuruluşlar kooperatifler ile ilgili her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak ve inşaatlar yapmak her türlü inşaatın plan, proje tanzimini statik ve kesin hesap müşavirlik hizmetlerini gerçekleştirmek Şirket amacına ulaşabilmesi için kat karşılığı arsa almaya ve gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili olarak özel ve tüzel kişi ve kurumlarla , belediye tapu kadastro elektrik kurumları, vergi daireleri, adliyeler, Bakanlıklar, Valilikler, ilçe yönetimleri , daireleri nezdinde, ifraz, tevhit, yola terk, parselasyon temel ve temel üstü inşaat ruhsatı, imar, iskan, ipotek etmek ve ettirmek, ipotek edilmiş yerlerin ipoteğini kaldırmak, cins tashihi yapmak her nevi bedelli ve bedelsiz bilcümle terkleri kapama ve açma ile ilgili sözleşmeleri yapmak veya yaptırmak, her nevi muamele ve depo atölye, imalathane, idarehane, mağaza, fabrika binaları, tarla, bağ, bahçe, arsa gibi gayrimenkuller almak satmak ve sair surette elden çıkarmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 370927 sicil no ile kayıtlı firma, 28 Mayıs 1997 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler