SuperRehber.net

FİLİZ İNŞAAT VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ

Filiz İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi Ömer Mete Ahmet Mete ve Ortakları

Kadıköy, İstanbul

İletişim Bilgileri

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Filiz İnşaat ve Ticaret Kollektif'in iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adres:
Filiz İnşaat Ve Ticaret Kollektif Şirketi Halit Mete Ömer Mete Ahmet Mete Ve Ortakları Filiz İnşaat Ve Ticaret Kollektif Şirketi-mehmet Mete Ve Mahdumları Filiz İnşaat Ve Ticaret Kollektif Şirketi-mehmet Mete Ve Oğulları Filiz İnşaat Ve Ticaret Kolle

Filiz İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi Hakkında

Filiz İnşaat Ticaret İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alıyor. Açık adresi Filiz İnşaat Ve Ticaret Kollektif Şirketi Halit Mete Ömer Mete Ahmet Mete Ve Ortakları Filiz İnşaat Ve Ticaret Kollektif Şirketi-mehmet Mete Ve Mahdumları Filiz İnşaat Ve Ticaret Kollektif Şirketi-mehmet Mete Ve Oğulları Filiz İnşaat Ve Ticaret Kolle olan Filiz İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi'nin telefon numarası kayıtlı değil.

Filiz İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi Ömer Mete Ahmet Mete ve Ortakları

Her nevi inşaat, taahhüt ve dahili ticaret ve gayrimenkul alım ve satımı her türlü gayrimenkul tasarrufu ve her nevi sanayi yapımı ve işletmeciliği ve çiftlikler tesisi ve işletmeciliği kuyumculuk turizm tekstil av malzemeleri alım satımı pazarlaması ve dahili ticareti işleridir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, her türlü gayrimenkuller üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, her türlü gayrimenkul tasarrufu yapabilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir gerek şirketin gerekse gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek tesis edebilir, ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezninde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. ve 29. 5. 2009 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 134083 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Ağustos 1975 tarihinde kuruldu.