SuperRehber.net

FAREL PLASTİK ELEKTRİK

Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi Anonim Şirketi

Avcılar, İstanbul

İletişim Bilgileri

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yer alan Farel Plastik Elektrik'in iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adres:
Farel Plastik Elektrik , Avcılar, İstanbul
Telefon:
+90 (212) 509-2110 Ara

Farel Plastik Elektrik Hakkında

Farel Plastik Elektrik İstanbul'un Avcılar ilçesinde yer alıyor. Açık adresi Farel Plastik Elektrik , Avcılar, İstanbul olan Farel Plastik Elektrik'in telefon numarası 0 (212) 509-2110.

Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi Anonim Şirketi

Her türlü plastik ve elektronik malzemelerden ev ve işyerlerinde kullanılan beyaz eşya elektronik araç ve gereçler ile ses düzenleri imal etmek gıda sanayinde kullanılan her türlü ambalaj malzemesi ve aksesuarlarını imal etmek ve Şirket ihtiyacı için gerekli gayrimenkulleri, taşıtları satın almak ve satmak ve kiraya vermek, Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkul iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermke, kiraya almak, gayrimenkul üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükelelfiyeti, kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz ve tevhid, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapmak, Şirketin amacına ulaşabilmesi içni lüzumlu ve şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis etmek ve fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, Gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak irtifak ve intifa hakları tesis etmek ve çözmek, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, cins tahsislerini yaptırmak, şirkete ait gayrimenkullerin bir bölümünün ilgili bedeliyeye veya kamu kuruluşu tarafından yol veya kamu hizmetine bedelsiz terk edilmesi zorunluluğu getirildiği takdirde bu terk işlemini yapmak, şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde gerek şirketin ve gerekse 3. kişi ve kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek, rehin vesair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, 3. kişi ve kuruluşlardan her çeşit gayrimenkul kiralamak, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, teminat veya ticari gayelerle başka şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin ve sair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak ve 25. 6. 2009 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 393891 sicil no ile kayıtlı firma, 22 Nisan 1998 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler