SuperRehber.net

EVRO TEKSTİL İNŞAAT GIDA

Şişli, İstanbul

İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan Evro Tekstil İnşaat Gıda iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Meşrutiyet Mah. Kodaman Sok. No: 41 Osmanbey, Şişli, İstanbul

Evro Tekstil İnşaat Gıda Hakkında

Evro Tekstil İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Bay, bayan, çocuk her türlü kumaş ve deriden mamul penye giysileri kot giysileri deri giysileri rahat giysiler spor yaparken giyilen giysilen, banyo ve plaj giysileri, iç çamaşırları, atletler, külotlar, sutyenler, uponlar, abiyeler, . . . . imal etmek, ettirmek, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek ve ihraç etmek, Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket inşaat işi ile iştigal edebilir, kat karşılığı arsalar ve binalar alabilir, satabilir, her türlü inşaat müteahhitliği yapabilir, Yurt içi ve yurt dışında her türlü toplu konut, sanat binaları, havaalanları, eski eser onarımı. . . . resmi ve özel inşaat işleri gibi inşaat tesisat taahhüt yapmak ve yaptırmak resmi ve özel ihalelere katılmak. . . . . ve Çalışma konularını gerçekleştirmek üzere üzerinde mevcut haciz, ipotek gibi takyidatlar ile birlikte araç ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin işletme rehin tesis edip, başkalarının menkul ve gayrimenkullerinden kendi lehine ipotek, rehin, işletme rehini alabilir, fek isteyebilir, ayrıca irtifak, intifa sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde sair ayni, şahsi veya gayri maddi haklarla ilgili çeşiti iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, kendi gayrimenkullerini, iştirak ettiği ve etmediği gerçek ve tüzel kişiler lehine, rehin, ipotek, ticari işletme rehin, kefalet ve sair şekli ve surette her türlü teminat verebilir, iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir ve gerektiğinde menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek edebilir, Faaliyet konusunu gerçekleştirmek amacıyla Türk veya yabancı veya finans kuruluşlarında kısa, orta ve uzun vadeli kredi almak ve gerektiği takdirde bu amaçla ya da 3. kişilerin yükümlülüklerini teminat altına almak amacıyla menkul ve gayrimenkul üzerinde ipotek yada takyidatlar tesis etmek, garantör, kefil yada müşterek kefil olarak teminat ve/veya garanti sözleşmeleri imzalamak, genel kredi sözleşmeler yada diğer teminat belgeleri imzalamak, ve 7. 1. 2011 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 340317 sicil no ile kayıtlı firma, 03 Ocak 1996 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler