Eresin Petrol İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Dış Tic. Anonim Şirketi

Eresin Petrol İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Otomotiv Taşımacılık Sanayi Ve Dış Tic.

Zeytinburnu, İstanbul

İletişim bilgileri

Adres: Ber Turizm Taşımacılık ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Er Yapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Eresin Petrol Otomotiv Taşımacılık Gıda Turizm Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Eresin Petrol Otomotiv Taşımacılık ve Sağlık Hizmetleri Anonim Haritayol tarifi

Telefon: +90 (216) 541-9595 ara

Hakkında

Eresin Petrol İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Dış Tic.:

Eresin Petrol İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Dış Tic. Anonim Şirketi

Her türlü petrol ve petrol ürünlerinin üretimi ithali ihracı ve iç ticaretini yapmak bunun için sondaj ve üretim sahaları kurmak rafineri tesisleri ile depolar kurmak petrol boru hatları kara ve deniz filoları satış istasyonları ile bunların yan sanayilerini kurmak işletmek kiralamak veya kiraya vermek. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olan her türlü menkul satın almak devir ferağ etmek kısmen veya tamamen kiraya vermek veya kiralamak ayrıca irtifak intifa sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğinde ayni ve gayri haklarla ilgili her çeşit iltizami tasarrudi işlemleri yapmak gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak leh ve aleyhte her türlü aynı haklar tesis etmek. Her türlü nakil vasıtalarını menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir kiraya verebilir sahibi olduğu gayrimenkulleri ve malları karşılık göstermek suretiyle özel veya tüzel kişilere istikrazda bulunabilir her dürüce ipotek veya rehin tesis edebilir tesis edilmiş ipotek ve rehinleri fek edebilir her nevi ayni haklar tesis edebilir bununla birlikte gerçek ve tüzel 3. kişilerin borçlarına kefil olabilir gayrimenkuller üzerinde gerçek ve tüzel 3. kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek kaydıyla her tür ve şekilde ipotk tesis edebilir mevcut veya iktisap edeceği gayrimenkulleri tevhid edebilir parselaleyebilir kısmen veya tamamen alabilir satabilir ifraz edebilir. Şirket alacaklarını tahtı teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni almak ve fek etmek gerektiğinde borç vermek borç almak ve şirket mevzuundan mütevellik borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni vermek ve 16. 9. 2011 tarihinde tescil edile tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 263644 sicil no ile kayıtlı firma, 15 Mart 1990 tarihinde kuruldu. Eresin Petrol İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Dış Tic., İstanbul, Zeytinburnu ilçesinde yer alan firma.

Soru & Cevap:

Eresi̇n Petrol İnşaat Gida Turi̇zm Hi̇zmetleri̇ Otomoti̇v Taşimacilik Sanayi̇ ve Diş Ti̇c.'nın kayıtlı olduğu kategoriler:

  • firma
  • ito üyesi