SuperRehber.net

ERENET BİLGİSAYAR

Ataşehir, İstanbul

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yer alan Erenet Bilgisayar iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Çetinkaya Sok. No:, 2 A Blok Kat: 6 İçerenköy Mh. Kadıköy, İstanbul, Türkiye
HaritaYol Tarifi
Telefon
+90 (216) 575-4222 Ara

Erenet Bilgisayar Hakkında

Erenet Bilgisayar Otomasyon Eğitim Dış Ticaret Limited Şirketi

Her türlü bilgisayar sisteminin pazarlamasında danışmanlık yapmak, sistemlerin montajında ve işletilmesinde bakım, tamir, kullanıcıların eğitiminde müşavirlik yapmak ve program hizmetleri vermek. Şirketin kuruluş amacını gerçekleştirebilmek için gayri menkul satın almak, devir, ferağ etmek, kısmen yada tamamen kiraya vermek veya kiralamak, ayrıca irtifak intifa sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak. Konu ile ilgili madde ve malzemelerin pazarlaması için gerekli tesisler satış mağazaları depo ve ardiyeler kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak ve işletmek. Şirket mevzuna giren işlerin dahilden veya dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapmak, şirket için lüzumlu istikrazlarda bulunmak. Şirket alacaklarını tahtı teminat altına almak için gayri menkul ipoteği ve menkul rehni almak ve fekketmek ve şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayri menkul ipoteği ve menkul rehni vermek. ve 17. 9. 2009 tarihinde tescil edilen limited şirket esas mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 414970 sicil no ile kayıtlı firma, 24 Şubat 1999 tarihinde kuruldu.

Erenet Bilgisayar haritadaki konumu

Yakındaki/Benzer Yerler