SuperRehber.net

DORUK ENERJİ YATIRIMI MÜHENDİSLİK

Sultanbeyli, İstanbul

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yer alan Doruk Enerji Yatırımı Mühendislik iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Adil Mah. Susam Sok. No:20 Sultanbeyli, İstanbul
Telefon
+90 (216) 592-0592 Ara
Faks:
0216 592 0591

Doruk Enerji Yatırımı Mühendislik Hakkında

Doruk Enerji Yatırımı Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Enerji sektöründe elektrik üretimi maksadıyla santrallar kurmak, jeneratör ve alternatör üretimi yapmak ve desteklemek, enerji üretimi tesisleri için fizibilite çalışmaları yapmak, mühendislik hizmetleri vermek, işletme ve denetim konularında sözleşmeler yapmak, atık ısı değerlendirmesi ve arıtma tesislerinin artıklarının değerlendirilmesi veya ifnası konularında projeler geliştirmek, tesisler kurmak ve işletmek. Şirket konusuna giren işlerde, yurt içinde ve dışında ortaklıklar kurabilir ve mevcutlara iştirak edebilir; hukuken kıymetli evrak sayılan menkul değerleri, aracılık etmemek kaydı ile iktisap edebilir, gerektiğinde devir, temlik ve rehin edebilir, bu kıymetleri rehin alabilir. Yurtiçi ve yurt dışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler kefaletler alabilir. Mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlarla kefalet, rehin ve ipotek ile diğer gerekli anlaşmaları yapabilir. Şirket bu amaçlara ulaşabilmek için; Gerek duyacağı menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir, bunları devir ve temlik edebilir. Gayrimenkullerin tevhidi, ifrazı, parselasyonu ve imar çalışmaları gerektiğinde Belediye ve kamu kuruluşları lehine yol ve diğer konular için terk yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde her türlü irtifak hakları tesis edebilir. Bu anlaşmaların tarafı olabilir. Şufa, intifa veya iştira, sükna hakları kurabilir, geçit ve üst hakkı verebilir ve alabilir, bunları değiştirebilir, devir ve temlik edebilir veya alabilir, tamamen kaldırabiir. Kat trtifakı ve kat mulkiyeti kurabilir, bunu fek ve tadil edebilir. Fabrika, depo, ateiyeler, lojman binaları, sosyal tesisler ve gerek duyulacak diğer binaları inşaa edebilir, gayrimenkullerini kiraya verebilir veya gayrimenkul kiralıyabilir, bunları devir, temlik edebilir ve alabilir. Her tür ve sırada rehin ve ipotek verebilir, alabilir, değiştirebilir, devir ve temlik edebilir veya alabilir. Satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, satış vaadinde bulunabilir veya lehine yapılan satış vaadlerini kabul edebilir, anlaşmaların tarafi olabilir, inşaat sözleşmeleri yapabilir. Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işleri gerçekleştirme gayesi ile yurt içinde ve ilgili mercilerden alacagı izin üzerine ve mevduat hükümleri dairesinde yurt dışında olmak üzere tesis etmiş veya edecek olan hakiki veya hukmu şahıslardan muteşekkil kollektif şirketler hariç şirketlere iştirak edebilir. Ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya şirket veya hakiki şahıslarla
İstanbul Ticaret Odası'na 458212 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Haziran 2001 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler