SuperRehber.net

Doğuş Hafriyat Nakliye İnşaat Peyzaj Emlak

Silivri, İstanbul

İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan Doğuş Hafriyat Nakliye İnşaat Peyzaj Emlak iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Cumhuriyet Mah. Turgut Özal Blv. Cankaya İşm. No: 5 Kat 2 Silivri, İstanbul

Doğuş Hafriyat Nakliye İnşaat Peyzaj Emlak Hakkında

Doğuş Hafriyat Nakliye İnşaat Peyzaj Emlak San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Her türlü hafriyat işleri yapmak ve yaptırmak bu konuda resmi ve özel kuruluşlara karşı taahhütlerde bulunmak konuusu ile ilgili her türlü alet ekipman yedek parçaların alımı satımı ithalini yapmak İnşaat işleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında müteaahhitliği yapmak mimarlık mühendislik dekorasyon ve kontrollük hizmetlerinde bulunmak, Arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı veya tamamen satın almak sureti ile her türlü inşaat yapmak almak satmak pazarlamak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul gayrimenkul alır satar kiralar kiraya verir ipotek eder maliki bulunduğu gayrimenkulleri ifraz ve tevhit edebilir gerek kendi gerekse başkalarının gayrimenkullerini tevhit edebilir. Gayrimenkullerle ilgili olarak özel ve tüzel kişi ve kurumlarla belediye tapu kadastro elektrik kurumları vergi daireleri adliyeler bakanlıklar valikler ilçe yönetimleri daireleri nezdinde ifraz tevhit yola terk parselasyon temel ve temel üstü inşaat ruhsatı imar iskan ipotek etmek ve ettirmek ipotek edilmiş yerlerin ipoteğini kaldırmak her türlü bedelli ve bedelsiz bilcümle terkleri kapama ve açma ile ilgili sözleşmeleri yapmak veya yaptırmak her nevi muamele ve tasarrufları yapmak ve yapılmasına vekil tayin etmek. Yeşil alan park bahçe yol okul alanı gibi umumun istifadesine tahsis edilen yerleri ilgili kuruluşlara terk edebilir cins tashihi yapabilir imar planı düzenlemesi ve değişikliği yapabilir yaptırabilir. Kat irtifakı tesis kurabilir irtifakları kat mülkiyetine çevirebilir kendi irtifak haklarını satar irtifak hakkı satın alabilir ortak gayrimenkuller edinebilir. Şirketin faaliyetleri için uygun görülen gayrimenkul haklarını satın almak kiralamak kiraya vermek takas ve trampa etmek teminat olarak göstermek rehin ve ipotek tesis etmek ve intifa hakkı tanımak ve şirketle lehine ve aleyhine olan ve bu gibi hakları fes etmek devir etmek gibi tasarruflarda bulunmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 581770 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Mart 2006 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler