Ayhan 94 Otomotiv İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Tekstil Ürünleri İmalat ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti

Ayhan 94 Otomotiv İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Tekstil Ürünleri İmalat Ve Paz. San. Ve Tic. Ltd.

Eyüpsultan, İstanbul

İletişim bilgileri

Adres: Ayhan 94 Otomotiv İnşaat Taahhüt Tekstil Ürünleri İmalat ve Pazarlama Sanayi Ticaret Ayhan 94 Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ayhan 94 Otomotiv Ticaret Limited Şirketi Ayhan 94 Otomotiv ve İnşaat Pazarlama Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şi Haritayol tarifi

Telefon: +90 (212) 564-3562 ara

Hakkında

Ayhan 94 Otomotiv İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Tekstil Ürünleri İmalat ve Paz. San. ve Tic. Ltd.:

Ayhan 94 Otomotiv İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Tekstil Ürünleri İmalat ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Her türlü motorlu araç ticareti ile ilgili otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet, otobüs, tanker, tır ve kurtarıcıların alımı, satımı ve komisyonculuk işlerini yapmak ve Şirket gayesinin tahakkuku ile ilgili olarak her nevi gayrimenkulleri kısmen veya tamamen alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde, irtifak, intifa, sukna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Münferiden veya her türlü şekil ve şartlar dairesinde başkaları ile müştereken fabrika binaları ve lojmanları ile sair binalar menkuller üzerinde başkaları lehine her türlü ayni haklar tesis edebilri bu meyanda gayrimenkuller üzerinde gerek kendisinin gerekse dilediği 3. şahıs ve şirketlerin borçlarını temin için dilediği bedel kayıt ve şartlarla ipotekler tesis edebilir. Başka ipotekler alabilir ve bunları fekkedebilir gerek kendisinin gerekse dilediği 3. şahıs ve şirketlerin borçlarını temin için tasarrufundaki menkul malları rehin edebilir, ticari işletmesine dahil unsurlar üzerinde rehin tesis edebilir rehin olunan malların serbest bırakılmasını isteyebilir 3. şahıslara ait menkul malları rehin alabilir ve rehinleri serbest bırakabilir. Menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir ve 30. 6. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 313740 sicil no ile kayıtlı firma, 27 Mayıs 1994 tarihinde kuruldu. Ayhan 94 Otomotiv İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Tekstil Ürünleri İmalat ve Paz. San. ve Tic. Ltd., İstanbul, Eyüpsultan ilçesinde yer alan firma.

Soru & Cevap:

Ayhan 94 Otomoti̇v İnşaat Taahhüt Hafri̇yat Nakli̇yat Teksti̇l Ürünleri̇ İmalat ve Paz. San. ve Ti̇c. Ltd.'nın kayıtlı olduğu kategoriler:

  • firma
  • ito üyesi