avukat

Av. İsmail Hakkı TEKİN

Kağıthane, İstanbul

İletişim bilgileri

Adres: Gürsel Mh. Şevketpaşa Caddesi, Bergüzar Sokak, No: 3, D: 5, Çağlayan, Kağıthane, İstanbul Haritayol tarifi

Telefon: +90 (505) 383-0810 ara

Hakkında

Av. İsmail Hakkı TEKİN:

VİZYONUMUZ

       Piramit Hukuk Bürosu  dinamik ve çözüm odaklı avukat kadrosu  ile güvenilir,  yenilikçi ve gelişmeleri yakından takip eden  anlayışla adaletin sağlanmasına ve her alanda hukukun üstünlüğünün egemen olmasına katkıda bulunmayı  vizyon edinmiştir.Güvenilir  ve şeffaf olma  ilkesi ile sistemli ve azimli bir şekilde çalışarak hukuki süreçteki faaliyetleri hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlamaya gayret göstermeyi   temel  gaye olarak benimsemiştir.

 

MİSYONUMUZ

       En önemli ilkemiz, bizlere intikal eden sorunlar üzerinde analitik düşünme metodu ile çözüm üretme ve en kısa süre içerisinde sonuçlandırmaktır. Büromuz bu amaca ulaşabilmek için gerekli hukuki donanıma, üst düzey gayret ve disipline sahiptir.

     Özellikle; uyuşmazlıkların analizi ve çözümünde kalıplara sıkışmışlığın ve dar çerçeveden bakışın yerini geniş vizyon, sağduyu ve süratli çözümlerin alması bilinci ile hareket edilmesinin zorunluluğu, hukuksal problemlerde en sağlıklı yaklaşımın, sorunlar oluşmadan önce, ilişkinin temelinin doğru ve muhtemel sorunları önleyecek düzenlemelere oturtulmasını sağlayan koruyucu hukuk ile sağlanabileceği, vekil-müvekkil ilişkisinde ilk kuralın ticari ve özel hayata ilişkin her türlü bilginin mahremiyeti ve özenle saklanması gerekliliğini prensip edinmiştir.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

AİLE HUKUKU alanında sunduğumuz Hizmetler:           

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ile nişanlanmadan doğan uyuşmazlıklar.
 • Velayet ve nafaka davaları.
 • Tazminat davaları.
 • Soy bağı hükümleri.
 • Evlat edinme.
 • Mal rejimi tasfiyesi davası.
 • Aile konutu, katılma payı alacağı.
 • Tanıma ve tenfiz konularında protokollerin hazırlanması.

CEZA HUKUKU alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması.
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması.
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması.
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması.
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması.
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi.
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi.
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması.
 • Ceza evinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması.

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK  HUKUKU alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Tazminat davaları ( Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş kazası sebebiyle tazminat, sendikal tazminat).
 • Hizmet tespiti davası.
 • İşe iade davası.
 • Alacak davası (Ücret alacağı, fazla mesai davası, yıllık izin ücretleri, resmi tatil alacağı).

İCRA VE İFLAS HUKUKU alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi.
 • Haciz işlemleri.
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi.
 • İflas hukuku işlemleri.
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi.
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi.
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması.
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması.
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi.

MİRAS HUKUKU  alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Veraset ilamı alınması.
 • Vasiyetname düzenlenmesi.
 • Vasiyetnamenin iptali.
 • Tenkis davası açılması.
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması.
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası.
 • Mirasın reddi davası açılması.
 • Muris muvazaası davaları açılması.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi.

 

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT  HUKUKU alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.
 • Kiralama sözleşmeleri.
 • İpotek sözleşmeleri.
 • Gayrimenkul alım ve satımı hususunda ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, gerekli sözleşmelerin hazırlanması
 • İntifa, Sükna ve Şufa gibi sınırlı ayni hakların kurulması, sona erdirilmesi gibi işlemlerin yapılması.
 • İstirdat davası.
 • El atmanın önlenmesi
 • Müdahalenin Men’i.
 • Ecrimisil davası.
 • Ortaklığın giderilmesi Davası.
 • İzale-i Şuyu.
 • Tapu tescili ve iptali davası.
 • Kat mülkiyeti ile ilgi uyuşmazlıklar.
 • Kiranın tespiti ve uyarlanması.
 • Tahliye davaları.

 

 TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi.
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu.
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları.
 • Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması.
 • Ticaret şirketleri için serbest piyasada rekabet etmesini saglayan, haksız rekabet ve tazminat davaları
 • Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi.
 • Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma şirketlerinin her türlü hukuki sorunlar.

 

 

 

İDARE HUKUKU alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlenen Ecri Misil Düzeltme İhbarnamesinin iptali davaları.
 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları.
 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları.
 • Memurlarla ilgili disiplin cezalarının iptali davaları.
 • Kamu ihaleleri konusunda danışmanlık ve çıkabilecek ihtilafların mahkeme önüne taşınması halinde dava vekilliği ve davanın takibi.

YABANCILAR HUKUKU alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Yabancıların Türkiyede oturma izni ikamet işlemleri başvuruları,
 • Yabancıların Türkiye’de oturma izni ikamet tezkerelerinin yenilenmesi veya sürelerinin uzatılması,
 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izni  başvuru ve yenilenme işlemleri,
 • Yabancıların  vatandaşlık başvuru işlemleri.
Av. İsmail Hakkı TEKİN, İstanbul, Kağıthane ilçesinde yer alan avukat.

Soru & Cevap:

Av. İsmai̇l Hakki Teki̇n'nın kayıtlı olduğu kategoriler:

 • avukat

Konum

Bu bölümde Av. İsmai̇l Hakki Teki̇n'nın haritadaki konumunu, varsa sokak görünümünü ve uydu haritasını görebilirsiniz.