SuperRehber.net

Apaydınlar İnşaat Otomotiv Taşımacılık Düğün Salonu İşlet.

Kağıthane, İstanbul

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yer alan Apaydınlar İnşaat Otomotiv Taşımacılık Düğün Salonu İşlet. iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adresi:
Sadabat Cad. No:36/3 Kağıthane, İstanbul
Telefon
+90 (212) 294-0723 Ara
Cep Telefonu:
0212 294 0729

Apaydınlar İnşaat Otomotiv Taşımacılık Düğün Salonu İşlet. Hakkında

Apaydınlar İnşaat Otomotiv Taşımacılık Düğün Salonu İşlet. San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Şirket gayrimenkul alım, satım ve inşaat işleri yapar, şirket amacına ulaşmak için kat karşılığı arsa almaya, vermeye gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili olarak özel ve tüzel kişi ve kurumlarla belediye, tapu, kadastro, vergi daireleri, adliyeler, bakanlıklar, valilikler, ilçe yönetimleri daireleri nezdinde ifraz, tevhit, yola terk, parselasyon, temel ve temel üstü inşaat ruhsatı, imar iskan, ipotek etmek ve ettirmek, ipotek edilmiş yerlerin ipoteğini kaldırmak, her nevi bedelli ve bedelsiz bilcümle terkleri yapmak veya yaptırmak ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapar ve yapılmasına vekil tayin eder ve ana sözleşmesinde ve 11. 8. 2000 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 334485 sicil no ile kayıtlı firma, 31 Ağustos 1995 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler