SuperRehber.net

A GAYRİMENKUL DEĞERLEME

A Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi

Maltepe, İstanbul

İletişim Bilgileri

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer alan A Gayrimenkul Değerleme'nin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Adres:
Rıfkı Tongsir Cad. No:78 Kat: 3 Maltepe, , İstanbul
Telefon:
+90 (216) 417-5025 Ara
Faks:
+0 (216) 417-5039

A Gayrimenkul Değerleme Hakkında

A Gayrimenkul Değerleme İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer alıyor. Açık adresi Rıfkı Tongsir Cad. No:78 Kat: 3 Maltepe, , İstanbul olan A Gayrimenkul Değerleme'nin telefon numarası 0 (216) 417-5025.

A Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin gayrimenkul projelirinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların, makine, teçhizat, gemi, vb. taşınmazların, taşınır malların yerinde tespitlerini yapmak, bu tespitlere ilişkin bağımsız ve tarafsız olarak belli bir tarihteki değerlemesini yapmak, değerlerini tespit etmek yönelik rapor düzenlemek Şirket amacını gerçekleştirmek için emlak komisyonculuğu faaliyeti kapsamına girmemek şartıyla her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, lehte ve aleyhte gayrimenkul rehni ve ipotek tesis edebilir, ipotek fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti tesis edebilir, şerh koyabilir ve kaldırabilir, her türlü gayrimkenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları resmi daire ve belediyelerde gerçekleştirebilir. . . . ve şirketin 30. 11. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 626162 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Mayıs 2007 tarihinde kuruldu.

Yakındaki/Benzer Yerler